• Facebook

Velkommen til badminton i ESG

På denne side kan du læse lidt om, hvad det vil sige at være badmintonspiller i ESG. Hvis du stadig har spørgsmål du ikke har fået besvaret, er du altid velkommen til at kontakte et af de udvalg, der er ansvarlige for den årgang dit barn spiller på. Du kan finde de ansvarlige under fanen ”Kontakt” ovenfor.

ESG´s værdier

ESG er en badmintonklub, der tilbyder træning af høj kvalitet, samtidig med, at klubben lægger vægt på at børnene lærer at udvise ”fair play” i alle situationer. Dvs. der lægges vægt på, at børnene behandler hinanden med respekt og venlighed, både på – og udenfor banen.

Den daglige træning

Når dit barn starter til badminton, anbefaler klubben, at det starter med Minitontræning. Her skal forældrene være til stede for at hjælpe til med praktiske ting, f.eks. med at kaste bolde til dit barn. Når dit barn er klar til nye udfordringer, vælger træneren, hvilket hold dit barn skal spille på, og hvor mange gange om ugen dit barn skal træne. Som udgangspunkt skal dit barn deltage i alle tilbudte træninger. I tilfælde af, at dette ikke kan lade sig gøre, aftales dette med træneren. Der gives ikke nedslag i kontingentet.

Det forventes, at børnene så vidt muligt kommer til tiden, for at undgå at forstyrre træningen.

Holdturneringer

Kort tid efter sæsonen er startet, vil ESG sætte hold til holdturneringer. En holdturnering er en turnering, hvor bestemte hold, der er klassificeret efter samme styrke og alder, mødes og spiller kampe (se mere om styrke- og aldersklassifikationen nedenfor). Et hold vil typisk bestå af 5-6 spillere. Til hver holdturnering skal der kun bruges 4 spillere, og der er derfor plads til, at dit barn ikke nødvendigvis skal deltage hver gang. Den enkelte spiller på holdet bliver tildelt en plads efter styrke, så den bedste på holdet spiller mod den bedste på modstanderholdet osv. Således sikres jævnbyrdige kampe for alle børnene. Det vil typisk være klubber i området der deltager i holdturneringen, og derfor er det begrænset, hvor langt man skal køre for at deltage i turneringen. ESG prioriteter holdturneringerne højt, da de giver et vigtigt socialt sammenhold både for forældre og børn i klubben. Det er derfor vigtigt, at forældre bakker op om holdturneringen, især i starten, hvor holdet skal lære hinanden at kende.

Hvert hold skal have en holdleder, som skal fungere som koordinator for holdet. Dvs. opgaven består i at koordinere kørsel, samt evt. få etableret en kage og frugtordning. ESG opfordrer derfor til, at en af forældrene melder sig som holdleder. Alle holdledere vil blive indkaldt til et informationsmøde i klubben, hvor man vil få flere informationer om, hvad det vil sige at være holdleder.

Stævner

ESG afholder egne stævner, f. eks. klubmesterskab. ESG opfordrer altid spillerne at deltage i klubbens egne stævner.

Der afholdes også udenbys stævner, hvor dit barn kan deltage individuelt, og/eller sammen med en double og mixdouble makker.  For at styrke det sociale element, anbefaler klubben at børn fra samme træningshold tager til samme stævner, så spillere og evt. forældre kan samles til disse stævner. Du kan få råd ved at kontakte USU (ungdomsspillerudvalget).

Når der spilles stævner, skal dit barn tilmeldes både en styrke – samt en aldersrække. Styrkerækken er inddelt i D, C, B, A, M og E, hvor D-rækken er den laveste styrke. Hvis dit barn ikke har spillet stævne før, er det automatisk klassificeret som D-spiller. Aldersrækken er inddelt i 2-årige intervaller, f. eks. U9, U11, U13 osv. Når dit barn er mellem 7 og 8 år spiller det i U9. Det år barnet fylder 9 år, rykker det op i U11, det år det fylder 11 år, rykker det op i U13 og så fremdeles. Du kan læse meget mere om klassifikationsreglerne her.

Når du skal melde dit barn til et stævne, foregår dette på Badmintonpeople.dk. Før du kan tilmelde dit barn til et stævne, skal der oprettes en spillerprofil. På klubbens hjemmeside kan du finde en udførlig vejledning til, hvordan dette gøres. Såfremt der er problemer med oprettelse af profil eller stævnetilmelding, kan du henvende dig til en af de årgangsansvarlige, eller til dit barns træner.

Stævnerne er et tilbud, ikke et krav, og kan således vælges til og fra ud fra den enkeltes ønsker og behov. ESG prioriterer altid holdturneringer højere end stævner.

Træning udenfor den almindelige træningsperiode.

Træningen foregår fra ca. 1. september indtil ca. 1. maj (dog ikke for talentgruppen). Fra 1. maj er det muligt at tilmelde dit barn til sommertræning. Sommertræningen fortsætter til og med sidste skoleuge.

Derudover bliver der typisk tilbudt ”badmintonskole” i skolernes vinter, – sommer, – eller efterårsferie. Badmintonskolerne er et tilbud til de børn, der gerne vil bruge ferierne på at træne noget ekstra badminton på en anderledes måde, end de er vant til i hverdagen.