• Facebook

Talenttræning

Ungdoms talentafdeling består af ca. 125 spillere, incl. ca. 40 Miniton’ere.

 

Optagelse

Kan foregå på følgende måder:

•udvælgelse blandt de ældste fra miniton-træningen

•spillere på begynder- og breddeholdene er velkomne til at tale med holdets træner vedr. deres eventuelle talent. Træneren kan evt. formidle prøvetræning.

•Spillere fra andre klubber har mulighed for at komme til prøvetræning efter anbefaling fra egen træner

 

Prøvetræning

Hvis cheftræneren mener det er relevant, kan der træffes aftale om prøvetræning mod betaling.

Prøvetræningens omfang aftales med cheftræneren, men betales før begyndelse via hjemmesiden.

 

Træningsgrupperne

Miniton

Den rigtige måde at starte på. Her lærer du badminton helt rigtigt fra starten, og fokus er primært på det tekniske og det motoriske.

Dine forældre forpligtiger sig til at hjælpe til når vi træner, så den bliver så effektiv og sjov som mulig.

Miniton er den normalle indgang til talentgruppen i ungdomsafdelingen.

Techniton 0

Techniton 0 er forlængelsen af Miniton. På Technitonholdene arbejder vi videre med det tekniske, motoriske og fysiologiske grundlag for den enkeltes badmintonudvikling.

Det er afgørende at disse ting læres på den rette måde fra starten, både for at få så god en badmintonudvikling som mulig, men også for at undgå skader.

Der tilbydes 2 træninger i ugen, hvoraf den ene kan være Miniton for øvede eller T1-træning. Dette aftales konkret med cheftræneren.

Det forudsættes at man vil deltage i holdturneringen for ESG.

Techniton 1

Techniton 1 er for de der har vist den rette motivation og indstilling til træningen og ikke mindst sin egen badmintonudvikling. Alder, rangering og stævneresultater er af sekundær betydning.

På Technitonholdene arbejder vi videre med det tekniske, motoriske og fysiologiske grundlag for den enkeltes badmintonudvikling.

Det er afgørende at disse ting læres på den rette måde fra starten, både for at få så god en badmintonudvikling som mulig, men også for at undgå skader.

Der tilbydes 2 træninger i ugen, men træninger kan suppleres efter aftale med cheftræneren. Holdet kan deles op efter de generelle udviklingsmæssige udfordringer spillerne har. Cheftræneren afgør din placeringen på træningsholdene, og denne kan ændres i løbet af sæsonen.

Det forudsættes at man vil deltage i holdturneringen for ESG.

Foundational 1 og 2

Foundational 1 og 2 er for de der har vist den rette motivation og indstilling til træningen og ikke mindst sin egen badmintonudvikling. På holdene er spillere der har niveau til, eller retning mod optagelse i f.eks. Eliteidrætklasser, Esbjergordning og Team Danmark. Motivation og vilje til at lære er en forudsætning for at deltage. Alder, rangering og stævneresultater er sekundære.

På F-holdene arbejder vi fokuseret med de individuelle udfordringer i relation til det tekniske, motoriske, mentale og fysiologiske grundlag for den enkeltes badmintonudvikling.

Det er afgørende at disse ting læres på den rette måde fra starten, både for at få så god en badmintonudvikling som mulig, men også for at undgå skader.

Der tilbydes 4 træninger i ugen, og holdet kan deles op efter de generelle udviklingsmæssige udfordringer spillerne har. Cheftræneren afgør placeringen, og denne kan ændres i løbet af sæsonen.

Det forudsættes at man vil deltage i holdturneringen for ESG.

Foundational 3

Foundational 3 er for de der har vist den rette motivation og indstilling til træningen og ikke mindst sin egen badmintonudvikling. På holdene er spillere der har niveau til, eller er optaget i f.eks. Eliteidrætklasser, Esbjergordning, EBA og Team Danmark. Motivation og vilje til at blive en af de bedste er en forudsætning for at deltage.

På F-holdene arbejder vi fokuseret med de individuelle udfordringer i relation til det tekniske, motoriske, mentale, taktiske og fysiologiske grundlag for den enkeltes badmintonudvikling og -spil. F3 snuser også til seniorbadminton, og vil blive en del af seniorenes træningsgruppe.

Der tilbydes min. 4 træninger i ugen, og holdet kan deles op efter de generelle udviklingsmæssige udfordringer spillerne har. Cheftræneren afgør placeringen, og denne kan ændres i løbet af sæsonen.

Det forudsættes at man vil deltage i holdturneringen for ESG.

Advanced

A-gruppen er for de der har vist den rette motivation og indstilling til træningen og ikke mindst sin egen badmintonudvikling. På holdene er spillere der er optaget i f.eks. Esbjergordning, EBA og Team Danmark. Motivation og vilje til at blive en af de bedste er en forudsætning for at deltage.

Det tekniske og fysiologiske er på plads, og vi arbejder med at øge træningsmængden.

På A-holdet arbejder vi fokuseret med de individuelle udfordringer i relation til det tekniske, taktiske, mentale og fysiologiske grundlag for den enkeltes badmintonudvikling og -spil. A-gruppen vil blive en del af seniorenes træningsgruppe.

Der tilbydes min. 7 træninger i ugen, og holdet kan deles op efter de generelle udviklingsmæssige udfordringer spillerne har. Cheftræneren afgør placeringen, og denne kan ændres i løbet af sæsonen.

Det forudsættes at man vil deltage i holdturneringen for ESG.

 

Gå til træningshold og priser

Gå til tilmelding og tidspunkter