• Facebook

Talentpolitik i ESG

Målgruppe

Seniorspillere der har niveau til at begå sig i B og A-rækken. Seniorspillergruppen er på 10-15 spillere.

Ungdomsspillere der vurderes til at have muligheden for, indenfor en rimelig tidshorisont, at kunne udvikle nødvendige færdigheder på 4 områder; – det tekniske, taktiske, mentale og det fysiske.

Spillere der vil og kan udvikle sig, eller som vurderes til at kunne motiveres hertil.

Ungdomsspillergruppen er på 75-100 spillere

Talentspillere træner efter anvisninger fra sportschefen. Det forventes at talentspillere træner 4-12 timer pr. uge

Formål

Vi ønsker med talentpolitikken

  • At skabe rammer og forståelse for talentarbejdet i klubben.
  • At støtte arbejdet I ESG med at nå klubbens vision og mission.

Prioritering

Talentarbejdet prioriteres balanceret i forhold til bredde-, elite- og motionistområdet og i forhold til de økonomiske ressourcer klubben til en hver tid har til rådighed. Bestyrelsen er ansvarlig for den overordnede økonomiske prioritering. Ungdoms- og seniorudvalgene er ansvarlige for prioriteringen indenfor de af bestyrelsen udstukne økonomiske rammer.

Overordnede ansvarlig (ansvarlig for politikken)

Seniorsektionens og ungdomssektionens formand er ansvarlig for talentpolitikken.

Forankring i det daglige (ansvar for implementering af strategien)

Sportschefen er ansvarlig for implementering af talentstrategien.

Kommunikation

Politikken offentliggøres på ESG’s hjemmeside, og præsenteres konkret for målgruppen.