• Facebook

Kontakt

Senior Spiller Udvalget (SSU)

 

SSU Jørn Gade
Formand:
Jørn Gade
Tlf. 20215122
jgade@bbsyd.dk
 SSU Bjarne Hjulstad Sekretær:
Bjarne Hjulstad
Tlf. 22323369
bjarnehjulstad@gmail.com
 SSU Anne-Marie Christiansen Holdleder 1. holdet:
Anne-Marie Christiansen
Tlf. 24665991
amchristiansen@esenet.dk
 SSU Bente Christensen Holdleder 1. holdet:
Bente Christensen
Tlf. 60351993
bentenc52@gmail.com

 

Andre funktioner:

USU Maybritt Ruppert Ansvarlig for Badmintonpeople:
Maybritt Ruppert
Tlf: 53378334
ruppert14maybritt@gmail.com
 SSU Carsten Poulsen Materiale:
Carsten Poulsen
carstenp@esenet.dk
 Michael Thomsen Haltider:
Michael Thomsen
Tlf. 20703774
 SSU Trine Christiansen SSU medlem:
Trine Christiansen
Tlf. 50745564
trine-christiansen@hotmail.com
 SSU Henrik Christensen SSU medlem:
Henrik Christensen
Tlf. 40849808
henriknc@hotmail.com
 SSU Rune Poulsen SSU medlem:
Rune Poulsen
Tlf. 25417934
runep_86@hotmail.com