• Facebook

Kommunikationsstrategi for ESG

Erfaringer

Hvad har klubben gjort indenfor kommunikation? Hvad har erfaringerne været?  List i punktform.

 • ·         Nyetableret hjemmeside
  • Brugervenlig (flere kan være webmaster)
  • Dynamisk (facebookopdateringer på forsiden – sponsorer synlige)
  • Meget positiv respons – især fra spillere/forældre
 • ·         Maildatabase via medlemssystemet
  • Kan målrettes til enkelte hold/grupper
  • Stor tilfredshed med informationerne fra spillere/forældre
 • ·         Annoncering i dagspressen – Vi er blevet synlige men kender ellers ikke erfaringerne
 • ·         Kontakt til dagspressen ifm. arrangementer og nyheder – Lokalsporten nedprioriteres i JV.
 • ·          Forældremøder – Meget positiv respons
 • ·         SB-samarbejdet – Samarbejdet skal fastholdes, og strukturen er blevet tilpasset, således vi nu arbejder i klynger med fokus på nærområdet.
 • ·         TV-medie – Onsdagssporten – profilering på lige fod med ”store” klubber.

Hvad har især virket? (List max. 1 år gamle eksempler på god kommunikation i punktform) – angiv hvorfor det har virket. Hvad er eksemplerne (fakta) på at tidligere kommunikationsstrategier har virket? Hvor har klubben rykket sig markant?

 • ·         Nyetableret hjemmeside
  • Brugervenlig (flere kan være webmaster)
  • Dynamisk (facebookopdateringer på forsiden – sponsorer synlige)
  • Meget positiv respons – især fra spillere/forældre
 • ·         Maildatabase via medlemssystemet
  • Kan målrettes til enkelte hold/grupper
  • Stor tilfredshed med informationerne fra spillere/forældre

Afklaring og målsætning

Målgruppe(r) (kopier målgruppen fra politikken):

Målgruppen for politikken er:

 • Sponsorer
 • Udvalg/Ledere
 • Spillere/forældre
 • Medier
 • Organisationer (Badminton Danmark – DGI – DIF)
 • Politikere
 • Myndigheder

Vi prioriterer følgende målgrupper:

 • Sponsorer
 • Udvalg/ledere
 • Medlemmer

Afklaring

Hvor er de gode ”rollemodeller”? Hvad gør de klubber, der gør det godt i forhold til kommunikation? Hvilke medier og teknologier anvender de?

 • Atletik – borgerjounalist i JV
 • Skøjteklubben – købt tid på Kanal Esbjerg
 • Taekwondo – Er meget synlige i JV. De har en god kontakt til JV og leverer færdige artikler med billeder.

 Mål

Mål opstilles på kort sigt på kommunikationsområdet (1-2 år – angiv måned/år). Målene skal være renset for handlinger. Handlingerne placeres under afsnittet strategi.

Kommunikation – Kort sigt

Hvilke kommunikative mål opstilles på kort sigt (1-2 år – angiv måned/år). Målene skal være renset for handlinger. Strategi
Hvilke konkrete handlinger/aktiviteter skal føre frem til opfyldelse af målet. Angiv år/måned for hver handling/aktivitet
 1. 80 % af vore sponsorer er tilfredse med den information de får fra ESG. April 2014

 

 • Sponsorarrangementer udvides med f.eks. tip resultatet blandt sponsorernes medarbejdere – dec 2012
 • Løbende nyhedsbreve – dec 2012
 • Sponsorarrangementer  ifm. 1.holdets hjemmekampe – feb 2013
 • Der udsendes spørgeskema til sponsorer vedr. tilfredshedsgraden med den information de får fra ESG. Jan. 2014
 1. Etablere årlige dialogmøder hvor ledere og medlemmer kan give udtryk for deres meninger.
 2. Etablere kommunikationsforaer – facebook – hvor  ledere og medlemmer opfordres til at være i løbende dialog om stort og småt i ESG. (august 2013)
 3. 80% af vores medlemmer er tilfredse med den information de får fra klubben. Aug. 2013.

 

     

 • Afholdelse af årlige dialogmøder, hvor alle medlemmer inviteres til at komme og give udtryk for deres meninger. April 2013.
 • Fællesmøde med bestyrelse/udvalg – jan 2013.
 • Der udsendes et spørgeskema til medlemmerne vedr. tilfredsgraden med den information de får fra ESG april 2013.

Mål på lang sigt på kommunikationsområdet (3-5 år – angiv måned/år). Målene skal være renset for handlinger. Handlingerne placeres under afsnittet strategi.

Kommunikation – lang sigt

Hvilke kommunikative mål opstilles på lang sigt (3-5 år – angiv måned/år). Målene skal være renset for handlinger. Strategi
Hvilke konkrete handlinger/aktiviteter skal føre frem til opfyldelse af målet. Angiv år/måned for hver handling/aktivitet
 1. 90% af vores sponsorer er tilfredse med den information de får fra ESG. April 2016.
 2. Der etableres et sponsornetværk i ESG’s erhvervsklub, hvor sponsorer kan mødes. (september 2015)
 1. Etablere årlige dialogmøder hvor ledere og medlemmer kan give udtryk for deres meninger.
 2. Etablere kommunikationsforaer – facebook –hvor  ledere og medlemmer opfordres til at være i løbende dialog om stort og småt i ESG
 3. 90% af vores medlemmer er tilfredse med den information de får fra klubben. (april 2016)

 

 • Der udsendes spørgeskema til sponsorer vedr. tilfredshedsgraden med den information de får fra ESG. Jan 2016
 • Sponsorer inviteres til events – Denmark Open, Masters i København, All England. Okt. 2015, dec. 2015 og april 2016.
 • Der tilbydes badminton-events for sponsorer i Esbjerg Badmintoncenter. Okt. 2016.
 • Der afholdes 3 årlige møder i ESG erhvervsklub hvor sponsorerne kan netværke.
 • Afholdelse af årlige dialogmøder, hvor alle medlemmer inviteres til at komme og give udtryk for deres meninger. April 2013.
 • Fællesmøde med bestyrelse/udvalg – jan 2013.
 • Der udsendes et spørgeskema til medlemmerne vedr. tilfredsgraden med den information de får fra ESG april 2013.

Organisatorisk

Vision omkring kommunikation

Hvad er klubbens vision for kommunikationsområdet?.

”Klubbens vision er at have en åben kommunikation”

Organisatoriske mål for kommunikationsområdet

Hvad er de organisatoriske mål omkring kommunikation på kort sigt (1-2 år – angiv måned/år)? Målene skal være renset for handlinger. Handlingerne placeres under afsnittet strategi.

Start med at formulér målene!

Organisatoriske mål for kommunikation – kort sigt

Hvilke organisatoriske mål opstilles på kort sigt (1-2 år – angiv måned/år). Målene skal være renset for handlinger. Strategi
Hvilke konkrete handlinger/aktiviteter skal føre frem til opfyldelse af målet. Angiv år/måned for hver handling/aktivitet
 1. En velfungerende organisation hvor alle kender arbejdsgangene og kontaktpersoner – september 2014
 • Vi genindfører tidligere organisationsplan for ungdom og seniorer, hvor alle ansvarsområder er beskrevet og hvem der er ansvarlige. Offentliggøres på hjemmesiden – marts 2013

Organisatoriske mål omkring kommunikation på længere sigt (3-5 år – angiv måned/år)? Målene skal være renset for handlinger. Handlingerne placeres under afsnittet strategi.

Organisatoriske mål for kommunikation – lang sigt

Hvilke organisatoriske mål opstilles på lang sigt (3-5 år – angiv måned/år). Målene skal være renset for handlinger. Strategi
Hvilke konkrete handlinger/aktiviteter skal føre frem til opfyldelse af målet. Angiv år/måned for hver handling/aktivitet
 1. En velfungerende organisation hvor medlemmernes krav, forventninger og tilfredshed implementeres september 2016
 • Gennemføre en tilfredshedsmåling for at få dokumentation omkring medlemmernes krav, forventninger og tilfredshed. september 2015

Ressourcemæssige krav

Hvilke kompetencer er nødvendige i forhold til realisering af kommunikationsstrategien?.

Sponser: ledere der er stærke til at formidle og har kendskab til og kan kommunikere med erhvervslivet.

Ledere og medlemmer: Ledere der er stærke til at formidle samt bruge ny teknologi.(sms, facebook, hjemmeside)

Krav/plan for evt. efteruddannelse for realisering af kommunikationsstrategien. (hvordan lukkes gabet mellem det nuværende og det nødvendige kompetenceniveau?)

Tilbyde ledere  efteruddannelse indenfor informationsområdet. Der findes mange kurser indenfor Badminton Danmark og DGI, hvor ledere opfordres til at deltage.

Økonomi

Hvilke økonomiske ressourcer (budget for kommunikation de kommende 5 år) kræver det at realisere en kommunikationsstrategi og hvordan skal de skaffes? Hvad er de nødvendige prioriteringer?

År

Nøgleposter

 

2012/13 2013/14 2014/15 2015/16 2016/17
Sponsor dag

 

 

 

 

25.000

Tilfredshedsmåling

 

 

 

5.000

 

Efteruddannelse ifb med hjemmesiden

5.000

5.000

5.000

5.000

5.000

Sponsor arrangement ved 1. holdskampe

5.000

20.000

20.000

20.000

20.000

Mediepleje

1.000

1.000

1.000

1.000

1.000

I alt

11.000

26.000

26.000

31.000

51.000

Kommunikation

Hvordan ønsker klubben at håndtere pressen og nyhedsformidling samt sponsorer og interessenter (interne/eksterne interessenter)?

Nyhedsformidling foregår via nyhedsbreve, og hjemmesiden.

Sponsorudvalget udvides med 2-3 personer der er stærke til at formidle og har kendskab til og kan kommunikere med erhvervslivet.

Hvordan kommunikeres beslutninger fra bestyrelsen og udvalg ud i organisationen?

 • Nyhedsbreve.

Hvilken frekvens?

 • Fire gange årligt.

Hvordan skal klubbens designmanual se ud? (breve, sponsorkontrakter, referater, pressemeddelelser, e-mail, brochurer, nyhedsbreve, hjemmeside, logo m.v.)

Designmanualen er udformet. Brevpapir, hjemmeside og logo er på plads. Skabelonerne skal være tilgængelige for udvalgsmedlemmer og trænere på hjemmesiden. April 2013.

Hvor ofte skal informationsmateriale, hjemmeside m.v. opdateres? (skriv år/måned)

Løbende opdateres ved forandringer. Skal være fuldt opdateres ved sæsonstart .

Hvem er ansvarlig? Hvem udtaler sig, hvornår?

Formanden. Når der sker noget som skal informeres ud. I krisesituationer er det kun formanden der udtaler sig., hvilket skal fremgå i bl.a. trænerkontrakter mm.

Hvordan brandes klubbens kommunikationsstrategi løbende? (hvordan gøres den synlig og tilgængelig?)

En gang årligt. Ved sæsonafslutning ifb. generalforsamlingen i  juni.

Overordnet handlingsplan

Hvem gør hvad, hvornår i de enkelte år. Herudover opstilles mål for hvert år.

Hvad (beskriv opgaven) Hvornår (år/måned) Hvem (én person til hver opgave)
Sponsorarrangementer udvides med f.eks. tip resultatet blandt sponsorernes medarbejdere December 2012  
Løbende nyhedsbreve December 2012  
Fællesmøde med bestyrelse/udvalg Januar 2013  
Sponsorarrangementer  ifm. 1.holdets hjemmekampe Februar 2013  
Vi genindfører tidligere organisationsplan for ungdom og seniorer, hvor alle ansvarsområder er beskrevet og hvem der er ansvarlige. Offentliggøres på hjemmesiden Marts 2013  
Der udsendes et spørgeskema til medlemmerne vedr. tilfredsgraden med den information de får fra ESG April 2013  
Afholdelse af årlige dialogmøder, hvor alle medlemmer inviteres til at komme og give udtryk for deres meninger April 2013  
Skabelonerne skal være tilgængelige for udvalgsmedlemmer og trænere på hjemmesiden April 2013  
Branding af kommunikationsstrategi Juni 2013  
Etablere kommunikationsforaer – facebook – hvor ledere og medlemmer opfordres til at være i løbende dialog om stort og småt i ESG. August 2013  
80% af vores medlemmer er tilfredse med den information de får fra klubben August 2013  
Der udsendes spørgeskema til sponsorer vedr. tilfredshedsgraden med den information de får fra ESG Januar 2014  
80 % af vore sponsorer er tilfredse med den information de får fra ESG April 2014  
En velfungerende organisation hvor alle kender arbejdsgangene og kontaktpersoner September 2014  
Der etableres et sponsornetværk i ESG’s erhvervsklub, hvor sponsorer kan mødes September 2015  
Gennemføre en tilfredshedsmåling for at få dokumentation omkring medlemmernes krav, forventninger og tilfredshed September 2015  
 Sponsorer inviteres til events – Denmark Open, Masters i København, All England Oktober 2015  
Sponsorer inviteres til events – Denmark Open, Masters i København, All England December 2015  
Der udsendes spørgeskema til sponsorer vedr. tilfredshedsgraden med den information de får fra ESG Januar 2016  
Sponsorer inviteres til events – Denmark Open, Masters i København, All England April 2016  
90% af vores sponsorer er tilfredse med den information de får fra ESG April 2016  
En velfungerende organisation hvor medlemmernes krav, forventninger og tilfredshed implementeres September 2016  
Der tilbydes badminton-events for sponsorer i Esbjerg Badmintoncenter Oktober 2016