• Facebook

Kommissorium for sponsorudvalg

Sammensætning

Sponsorudvalget består af 7 personer bestående af 1 formand,1 sekretær,5 medlemmer. Det tilstræbes at 1 af udvalgsmedlemmer sidder i bestyrelsen. Udvalget skal være på plads senest juni.

Ansvar & myndighed 

Udvalget er budgetansvarlig. Bestyrelsesmedlemmerne holder bestyrelsen orienteret. Udvalget skal respektere og udbrede klubbens værdier og leveregler.  Udvalget er ansvarlig for at efterleve klubbens etiske regelsæt i forhold til sponsering.

Opgaver

Sponsorudvalget har følgende opgaver;

 • Udarbejdelse og vedligeholdelse af sponsorkoncept.
 • Udarbejde og vedligeholde salgs strategi.
 • Etablering af kontakt til potentielle sponsorer.
 • Udarbejdelse og vedligeholdelse af sponsordatabase
 • Udarbejde og vedligeholde salgs materiale.
 • Sponsorpleje.
 • Udarbejde referat fra møderne.
 • Indgåelse af tøjaftale.
 • Indgåelse af boldaftale.
 • Ansvar for den del af hjemmesiden, der omhandler sponsering.
 • Udarbejder sponsorkontrakt til godkendelse i bestyrelsen.
 • Udarbejde retningslinjer – krav og forventninger til personlige sponsorater.
 • Samarbejde med USU omkring sponsorarrangementer.
 • Udarbejdelse af en årsplan i maj/juni.
 • Ansvar for 1 gang årligt at ajourføre funktionsfordelingsanalysen (marts).
 • Udarbejdelse af et budget for udvalget (juni).

Kvalifikationer
Medlemmerne af Seniorudvalget vil have særligt brug for følgende kompetencer:

 • Kontaktskaber
 • Opstarter
 • Afslutter
 • Idemand

Mødefrekvens

 4 gange årligt á 2 timer.