• Facebook

Kommissorium for seniorudvalget

Sammensætning

Seniorudvalget består af 7 personer bestående af 1 formand, 1 sekretær, 5 medlemmer. Det tilstræbes at min. 1 af udvalgsmedlemmer sidder i bestyrelsen.

Udvalget er selvsupplerende.  Udvalget skal være på plads senest juni.

Ansvar & myndighed 

Udvalget er budgetansvarlig. Bestyrelsesmedlemmerne holder bestyrelsen orienteret. Udvalget skal respektere og udbrede klubbens værdier og leveregler.

Opgaver

Seniorudvalget har følgende opgaver;

 • Implementere, justere og evaluere breddestrategien.
 • Implementere, justere og evaluere talentstrategien.
 • Implementere, justere og evaluere elitestrategien.
 • Holdturneringen.
 • Sæsonplanlægning.
 • Fastlæggelse af kontingent.
 • Indkøb og fordeling af spillertøj til seniorspillere.
 • Afvikling af holdkampe.
 • Kommunikation til seniorspillerne.
 • Ansvar for den del af hjemmesiden, der omhandler SSU.
 • PR.
 • Kontakt til Badminton Danmark vedr. bl.a. holdturneringen.
 • Udarbejde referat fra møderne.
 • Udarbejdelse af en årsplan i maj/juni med opfølgning omkring holdturnering i oktober.
 • Ansvar for 1 gang årligt at ajourføre funktionsfordelingsanalysen (marts).
 • Udarbejdelse af et budget for udvalget (juni).

Kvalifikationer 

Medlemmerne af Seniorudvalget vil have særligt brug for følgende kompetencer:

 • Kontaktskaber
 • Opstarter
 • Afslutter
 • Koordinator
 • Analysator

Mødefrekvens

4 gange årligt á 2 timer.