• Facebook

Kommissorium for motionistudvalg

Sammensætning

Motionistudvalget består af 3 personer bestående af 1 formand, 1udvalgsmedlem, og klubbens kasserer. Udvalget er selvsupplerende. Det tilstræbes at formanden sidder i bestyrelsen. Udvalget skal være på plads senest juni.

Ansvar & myndighed
Udvalget er budgetansvarlig, og udvalget er ansvarlig for etablering af tilbud til klubbens motionister. Bestyrelsesmedlemmet holder bestyrelsen orienteret samt refererer fra bestyrelsesmøderne på udvalgsmøderne. Udvalget skal respektere og udbrede klubbens værdier og leveregler. Leve op til den del af breddestrategien der omhandler motionisterne.

Opgaver

Motionistudvalget har følgende opgaver;

 • Implementere, justere og evaluere breddestrategien.
 • Opkrævning af kontingent.
 • Tildeling af tider til motionister.
 • Kommunikation til motionistspillerne.
 • Ansvar for den del af hjemmesiden, der omhandler MSU
 • PR.
 • Kontakt til Badminton Danmark.
 • Udarbejde referat fra møderne.
 • Etablering af tilbud til veteranspillere.
 • Ældrebadminton.
 • Kommunikation med SEPE, om købeidræt.
 • Udarbejdelse af en årsplan i maj/juni med opfølgning omkring holdturnering i oktober.
 • Ansvar for 1 gang årligt at ajourføre funktionsfordelingsanalysen (marts).
 • Udarbejdelse af et budget for udvalget (juni).

Kvalifikationer 

Medlemmerne af Motionistudvalget vil have særligt brug for følgende kompetencer:

 • Opstarter
 • Afslutter
 • Koordinator
 • Kontaktskaber

Mødefrekvens

 3 gange årligt á 2 timer.