• Facebook

Kommissorium for aktivitetsudvalg

Sammensætning

Aktivitetsudvalget består af 1 formand og min. 3 øvrige medlemmer. Udvalget er selvsupplerende. Formanden deltager i USU-møderne. Udvalget konstituerer sig selv. Udvalget skal være på plads senest juni.

Ansvar & myndighed
Udvalget er budgetansvarlig.  Formanden holder USU orienteret. Udvalget skal respektere og udbrede klubbens værdier og leveregler.

Opgaver

Aktivitets-udvalget har følgende opgaver;              

 • Min. 3 sportslige aktiviteter i ungdomssektionen.
 • Min. 2 tværgående sociale arrangementer i ungdomssektionen.
 • Min. 8 sociale arrangementer i ungdomssektionen.
 • Det tilstræbes at arrangere en ESG-lejr.
 • Ansvar for 1 gang årligt at ajourføre funktionsfordelingsanalysen (marts)
 • Udarbejdelse af et budget for udvalget (juni)
 • Udarbejde årsplan for udvalget (juni)
 • Udarbejde og opdatere drejebøger til arrangementer. Sørge for at de er tilgængelig elektronisk
 • Evaluere (skriftligt) hver enkelt aktivitet senest 2 uger efter afsluttet arrangement
 • Rekruttering af hjælpere til arrangementerne
 • Ansvar for den del af hjemmesiden, der handler om aktivitetsudvalget

Kvalifikationer
Medlemmerne af ungdomsudvalget vil have særligt brug for følgende kompetencer:

 • Organisator
 • Koordinator
 • Kontaktskaber
 • Opstarter
 • Afslutter
 • Kende ungdomssektionens struktur til bunds

Mødefrekvens

 4 gange årligt á 2 timer.