• Facebook

Holdleder vejledning, ESG badminton

Generelt

Alt kontakt til DGI og DBF foregår via holdleder koordinator fra ESG USU.

Oversigt over holdkampe kan hentes i BadmintonPeople og uddeles til mulige spillere. Her kan holdene også sættes til de enkelte kampe. Rettelser kan ske indtil 1 time før kampene. Kampkort til kampene kan udskrives herfra også, hvis det foretrækkes, ellers udskrives tomt kampkort og kortet udfyldes ved kampens start.

Lav gerne en oversigt over alle kampene og spillerne samt fordeling af opgaverne blandt forældrene mht. kørsel og evt. kage, frugt og juice/saft ordning.

Kontakt spillerne pr. mail eller sms ca. 1 uge før I skal spille for at sikre at alle er klar og kan deltage. Hvis der er problemer med at stille et hold, kontaktes de andre hold i samme årgang for at undersøge om der er en ledig spiller. Generelt er det sådan at det højeste rangerende hold har første ret hvis der mangles spillere. DGI og DBF hold spiller ikke samme dag, så der vil være god mulighed for at få hjælp fra hinanden. Hjælp hinanden, så vi ikke skal melde afbud, I skal dog være opmærksomme på at en spiller fra et DGI hold må ikke spille holdkamp på to forskellige DGI hold samme dag.

I kan vælge at tage hele holdet af sted til kampene og lade spillerne deles om kampene eller I kan vælge at benytte de samme spillere til single og double.

Holdlederne skal oprette sig i BadmintonPeople.

Link til vejledningen http://www.badmintonpeople.dk/Info/Guide/Gettingstarted/

Al indtastning af resultater kommer til at foregå i denne portal.

Der skal ikke oprettes spiller, alle er oprettet. Hvis der kommer nye spiller kontaktes holdleder koordinator og de vil sørge for oprettelse eller spillerne må også gerne oprette sig på BadmintonPeople, men det er vigtigt at de inde på BadmintonPeople vælger sig selv som spiller, sådan at deres spillerID knyttes sammen med egen profil (søg spiller under menupunktet vis spillerprofil).

Ved udekampe

Kørsel og anden forældreopbakning arrangeres.

Kampkort kan udfyldes, når I når frem til spillestedet eller I kan indtaste det i BadmintonPeople og printe kampkort med holdopstilling inden kampen(e).

Hjemmebaneholdet har kampkort, bolde osv. klar når I kommer. Kom gerne 30 minutter før I skal spille, så der kan varmes op.

Ved hjemmekampe

Ved hjemmekampe er det os der står for det praktiske og for at få indrapporteret resultaterne.

Bolde findes i badmintonhallen, skal I spille andet sted vil holdleder koordinator sørge for at I får boldene inden I skal spille. Brugte bolde bruges til slåbolde, så læg dem i papkasserne i badmintonhallen, i andre haller sendes de med retur sammen med de nye bolde.

Det fremgår af spilleplanen hvor I skal spille. Hallerne bliver låst op inden I kommer.

Holdleder møder op i god tid for at tjekke om nettene er opstillet, finder bolde og lign.

Kampkort medbringes til hele holdrunden og opstilling skrives på holdkampkortene. Alternativt printes kampkort med holdopstilling fra BadmintonPeople inden kampen(e).

Inden kampene spilles kaldes alle spillerne sammen, der bydes velkommen og ønskes god kamp.

Efter kampen underskrives holdkampsedlerne og hvis det er muligt laves en kopi der udleveres til holdlederne fra de andre hold. I badmintoncentret kan kopimaskinen på kontoret benyttes.

Straks efter kampen, dog senest mandag aften indrapporteres resultaterne i BadmintonPeople. Har I PC med kan I løbende indrapporter resultaterne.

Ryd op efter jer selv og hvis jeres modstander har efterladt rod, da venligst ryd op efter dem.

I ønskes alle nogle gode oplevelser.

Nyttige Links

Oprettelse i BadmintonPeople

http://www.badmintonpeople.dk/Info/Guide/Gettingstarted/

 

Indrapportering af resultater http://faq.badmintonpeople.dk/Clubs/CommonDrive/Components/GetWWWFile.aspx?fileID=4240

 

Vejledning til indtastninger og skemaer til brug for holdturnering

DBF: http://www.badmintonpeople.dk/CMS/?cmsid=190&pageid=4176

DGI: http://www.dgi.dk/Udover/Badminton/Udvalg/Landsdelsudvalg/Udvalg/nyheder/Al_info_vedr__holdturnering_13_14_[a12375].aspx

Eksempel på holdkort her.

Holdleder koordinator 2015/16

Anne Marboe, email: marboe@post.tele.dk mobil: 24 20 22 88

Lone Andresen, email: Johnoglone@live.dk mobil: