• Facebook

Holdleder vejledning, ESG badminton

Kære holdleder,

Tak fordi du har sagt ja til at være holdleder for et ungdomshold under Badminton Esbjerg. Dermed bidrager du til at klubbens unge spillere kan deltage i holdturneringen og får mulighed for nogle hyggelige timer med holdkammeraterne i løbet af sæsonen.

Badminton Esbjerg er et samarbejde mellem ESG Badmintonklub og Hjerting IF, hvor der bl.a. samarbejdes om holdturnering med henblik på at få så mange spillere som muligt ud at spille holdturnering og skabe optimale muligheder for at sammensætte jævnbyrdige hold. Derfor kan der være spillere fra Hjerting IF på det hold, som du er holdleder for.

Generelt:

Du skal som holdleder være oprettet som bruger i BadmintonPeople, da al indtastning kommer til at foregå via denne portal. Alle holdsatte spillere er allerede oprettet med en spillerprofil på BadmintonPeople.

Spillerunder og holdkampe:

Du kan hente en oversigt over spillerunder og holdkampe under ”Turneringer” og “Vis holdturnering” i BadmintonPeople. Her skal du under “klub” skrive Badminton Esbjerg . Tryk derefter på søgefeltet lige under “klub”, og du kan vælge det hold, som du er holdleder for.

Det er en god ide allerede inden første holdrunde at lave en oversigt over alle spillerunder og kampe samt fordeling af opgaverne blandt forældrene mht. evt. turnus for samkørsel, kage, frugt og juice/saft. Oversigten kan evt. sendes med ud, når du første gang sender en mail til spillerne, da alle så har mulighed for reservere datoerne.

Holdopstilling:

Du skal som holdleder via BadmintonPeople sætte holdet forud for hver holdkamp (se link til vejledning i afsnittet nedenfor). Rettelser i holdopstillingen kan ske indtil 1 time før kampstart. Kampkort til kampene kan udskrives, hvis dette foretrækkes, men du kan også vælge at udskrive et tomt kampkort og tage med.

Holdene skal stilles op i styrkeorden, sådan at den bedste spiller skal være 1. single, den næstbedste spiller 2. single osv. Det er derfor en god ide at tjekke spillernes indbyrdes styrke ved at se på placeringen på ranglisten. En B-spiller med 42 point vurderes f.eks. som stærkere end en C-spiller med 55 point. Endvidere regnes en B-pige for det samme som en C-dreng. Ved doubler og mixdoubler skal den bedste double spille 1. double, men kan f.eks. godt består af den spiller som spiller 1. single og den spiller, som spiller 4. single.

Vær endvidere opmærksom på, at spillernes indbyrdes styrkeforhold kan ændre sig i løbet af sæsonen.

På de hold hvor der er flere spillere end nødvendigt, kan du vælge:

  1. At tage hele holdet med til kampene og lade spillerne deles om kampene, således at nogle spillere kun er med i én kamp i hver holdmatch. Da holdene som regel møder to andre hold pr. runde, så kan det formentlig altid lade sig gøre, at alle spillere er med i mindst to kampe samme dag.
  1. At lade spillerne “sidde over” på skift, sådan at du kun har det antal spillere med, som der er brug for, hvorved de spillere, der er med får to kampe i hver holdmatch, og dermed 4 kampe samme dag.

Det er en god ide at kontakte spillerne pr. mail eller sms ca. 1 uge før I skal spille med henblik på at sikre, at alle er klar og kan deltage.

Afbud fra én eller flere spillere:

Betyder et afbud fra én eller flere spillere, at der ikke kan stilles hold, og der derfor er brug for at “låne” en spiller fra et andet hold, skal du kontakte:

Der kan kun “lånes” spillere fra andre hold, hvis der ikke er nok spillere til at stille et helt hold.

Generelt er det sådan, at de højeste rangerende hold vil får tildelt de bedste reservespillere, så vi sikrer, at Badminton Esbjerg stiller de stærkest mulige hold.

Vigtigt!! Når en spiller indberettes som “reserve” på et hold, så opnår spilleren ikke point i forbindelse med deltagelse i holdkampene. Det er derfor vigtigt, at få indberettet “lånte” spillere på følgende måde:

  • Hvis den spiller som holdet “låner” ikke skal spille for andre hold den samme weekend, så skal vedkommende ikke indberettes som reserve.
  • Hvis en spiller skal spille for to forskellige hold i samme weekend, så skal spilleren indberettes som reserve på det ene hold (det hold som ellers ikke ville kunne stille fuldtalligt op). Der skal stå på indberetningen, hvem spilleren er reserve for. Overholdes denne regel ikke, så kan ét af holdene i værste fald blive taberdømt.

På kampdagen: 

Der skal i forvejen være arrangeret forældreopbakning i forhold til evt. samkørsel, kage, frugt og juice/saft.

Holdene skal være sat senest 1/2 time før kampstart jfr. ovenfor.

Det er en god ide at I kommer ca. 30 minutter før første kamp, så spillerne kan nå at varme op.

Når kampene er spillet vil spillestederne sørge for, at taste resultaterne ind, men du bør som holdleder sikre dig, at de korrekte resultater bliver indberettet. Gerne allerede mens I er i hallen. 

Ved hjemmekampe for 4 + 3-hold, 4 + 2-hold samt M og A-rækkerne: 

Ved hjemmekampe i  4+3-opstilling, 4+2-opstillingen samt M og A-rækkerne er det Badminton Esbjerg, der står for det praktiske og for at få indrapporteret resultaterne.

Det fremgår af spilleplanen, hvor I skal spille. Der spilles som udgangspunkt kun hjemmekampe i Badmintoncentret, der vil være låst op i god tid inden kampstart.

Som holdleder skal du møde i god tid for at sætte net og tællerstole op, ligesom der skal stilles nye bolde frem.

  • Læs mere om , hvordan du får bolde til hjemmekampene samt praktisk information om brug af Esbjerg Badmintoncenters faciliteter i bilaget til holdledervejledningen, som du har fået tilsendt pr. mail.

Kampkort medbringes til hele holdrunden og opstillingen for holdene skrives på holdkampkortene. Alternativt printes kampkort med holdopstilling fra Badmintonpeople inden kampen(e).

Inden kampene spilles, kaldes alle spillerne sammen. Der bydes velkommen og ønskes god kamp.

Efter kampen underskrives holdkampsedlerne af holdlederne, og hvis det er muligt laves en kopi , der udleveres til holdlederne fra de andre hold (de kan evt. tage et foto af kortet med mobiltelefonen).

Straks efter kampen, dog senest mandag aften indrapporteres resultaterne i BadmintonPeople. Har du en PC med i hallen kan I løbende indrapportere resultaterne. Se link til vejledning til resultatindtastninger i afsnittet nedenfor.

Overordnede holdansvarlige i Badminton Esbjerg 2016/17:

Alt kontakt til DGI og DBF foregår via de overordnede holdansvarlige i Badminton Esbjerg:

  • Bo Wendel på mail bow@rsl.dk / telefon 40 12 32 25 (for Hjerting IF)
  • Susanne Møller Knudsen på mail susanne.anders@privat.dk / telefon 51 40 57 39 (for ESG Badmintonklub)

Rigtig god fornøjelse.