• Facebook

Fastholdelses- og rekrutteringsstrategi for ESG

Erfaringer

Hvad har klubben (bestyrelsen, trænere m.v.) gjort indenfor fastholdelse og rekruttering indtil nu?

Hjælpere: Prikket til udvalgte emner samt etableret flere databaser med hjælpere til diverse arrangementer.

Trænere: Rekrutteret indenfor egne rækker (bredde) – elitetrænere udvalgt.

Spillere: Fastholdelse af spillere: Alle aktive ungdomsspillere får allerede i indeværende sæson invitation til at bekræfte tilmeldingen til næste sæson hvor de selv kan være med til at bestemme hvor, hvornår og hvor ofte de vil træne. Dette betyder at vi allerede i slutningen af indeværende sæson har kendskab til, hvilke spillere der fortsætter som medlemmer i klubben, og det giver både planlægningsmæssige fordele samt fastholder spillere, der ellers ville træffe andre valg i løbet af sommeren.
Samme tilmeldingssystem anvendes i motionistsektionen med samme konsekvenser som for ungdomsspillere.
Dette tilmeldingssystem har også likviditetsmæssige fordele, idet alle betaler ved tilmeldingen.

Klubben prioriterer holdturneringer meget højt, idet de både tegner klubben udadtil og skaber sammenhold og klubfølelse.

Sociale arrangementer såsom Ungdommens Dag, Klubmesterskaber, Åben Hus Arrangementer, Klubtur til DMU, Julearrangementer, Klubfester m.m.

Sportslige arrangementer såsom Senior DM, Ungdoms EM, Ungdoms OL, Denmark Open, DM for ungdom elite m.m.

Rekruttering af spillere: Annoncerer ved sæsonstart i Ugeavisen og Hjertingposten – opslag om ”lær at spille badminton rigtigt” på skoler – afholdelse af badmintonskoler – deltagelse i Idrætsnatten – deltagelse i arrangement i Guldagerhallen – deltagelse i Minisport – etablering af og deltagelse i SB samarbejde. 

Hvad har erfaringerne været? Har der været områder hvor der har været gennembrud? Hvordan har vi kommunikeret så hele klubben har vidst, at det har været et indsatsområde? Hvordan er klubben blevet engageret i fastholdelses- og rekrutteringsarbejdet?

Vi har ikke været strukturerede omkring kommunikationen, så dette punkt tages op under kommunikationspolitik og -strategi

Hvad har især virket – og hvorfor?
Se under 1.punkt

Hvilke erfaringer kan vi bruge fremadrettet?

Se punkt 1.

Afklaring og målsætning

Målgruppe(r) (kopier målgruppen fra politikken):

Rekruttering:

 • Hjælpere til driftsopgaver
 • Generelt flere udøvere med fokus på ungdoms- og  veteranspillere

Fastholdelse:

 • Overgang fra ungdom til senior for breddespillere
 • Seniorspillere

Vi har følgende prioritering

 1. Fastholdelse af spillere i overgang fra ungdom til senior
 2. Rekruttering af flere udøvere.
 • Veteranspillere
 • Ungdomsspillere 5-9 år
 • Ungdomsspillere 10-15 år
 1. Fastholdelse af seniorspillere
 2. Hjælpere til driftsopgaver

Afklaring

Hvad gør de klubber, der gør det godt i forhold til målgruppen fastholdelse og rekruttering?

 • De stiller krav til medlemmerne
 • De har fokus på overgang fra ungdom til senior
 • De har etableret yde/yde aftaler
 • De har etableret udviklingssamtale for spillere og ledere
 • De har overvejet ansættelse af personale til adm. Opgaver
 • De gør noget for at det er attraktivt at være leder
 • De har en holdning til forældreinvolvering.

Mål på kort sigt (1-2 år – angiv måned/år) inden for fastholdelse og rekruttering i forhold til den valgte målgruppe?. (se politikken)?. Målene skal være renset for handlinger. Handlingerne placeres under afsnittet strategi.

Fastholdelse og rekruttering – kort sigt

Hvilke mål opstilles på kort sigt (1-2 år – angiv måned/år) inden for fastholdelse og rekruttering i forhold til den valgte målgruppe?. (se politikken)?. Målene skal være renset for handlinger. Strategi
Hvilke konkrete handlinger/aktiviteter skal føre frem til opfyldelse af målet. Angiv år/måned for hver handling/aktivitet
 1. Fastholdelse af spillere fra ungdom til senior:                                                                Elite:  80% af de U-17 og U-19 elitespillere der spiller i sæsonen 2013-1014 fortsætter med at spille i sæsonen  2014-15                        Bredde : 25% af de U-17 og U-19 breddespillere der spiller i sæsonen 2013-2014 fortsætter med at spille i sæsonen 2014-2015.
 • Der etableres træning for veteranspillere og ungseniorer (bredde) i sept.2013
 • Eliten fastholdes ved at øge træningskvaliteten i sæsonerne 2012-2013 og 2013-2014. Det sker via mere struktureret og varieret holdtræning samt fokusering på individuel, fysisk og mental træning.
 1. Rekruttering af flere udøvere:
 • Veteraner – 20 spillere sept. 2014.
 • Ungdomsspillere 5-9 år – + 50 nye spillere august 2014.
 • Ungdomsspillere 10-15 år – + 100 nye spillere sept. 2014
 • Udbygge SB samarbejde blandt de klubber der ligger i Esbjerg Kommune. Jan. 2013.
 • Der etableres træning for veteranspillere og ungseniorer (bredde) i sept.2013.
 • Massiv annoncering på skoler sept. 2013.
 • Samarbejde med folkeskoler om rekruttering via målrettede kampagner. Sept. 2013.
 • Der er etableret et veteranudvalg – VETU – Sept. 2014
 1. Fastholdelse af seniorspillere

75 seniorspillere (incl. Veteraner) i september 2014.

 • Udbygge kravene til spillerne (yde/yde aftaler) – jan. 2013.
 • Øge antallet af sociale arrangementer (klubmesterskaber april 2013 og april 2014, træningslejre sept. 2013 og sept. 2014, seniorfester dec. 2012, april 2013, dec. 2013 og april 2014).  
 • Etablere venskabsklubber – sept. 2013
 • Kvalitet i seniortræningen via mere struktureret og varieret holdtræning samt fokusering på individuel, fysisk og mental træning samt deltagelse i træningslejre og turneringer i udlandet – sept. 2014.
       4. Tilstrækkeligt antal hjælpere til driftsopgaver

Nye seniorforældre – 6 stk. sept. 2014

50 hjælpere i data”bank”  sept. 2014

Holdledere til alle senior- og ungdomshold –  dec. 2012

Tante til gæstespillere – 4 hjælpere – sept.2014

Materielforvalter – 1 tovholder/10 hjælpere –  sept.2014

 • Fastholde/Stille krav til ungdomsforældre når spillerne bliver seniorer (Yde/Yde aftaler) – jan. 2013
 • Hjælper/leder pleje i form af lederfest eller lign. – Jan. 2013.
 • Oprette data”bank” via hjemmesidens tilmeldingssystem, således hjælpere også kan tilmelde sig klubben. Aug. 2013.
 • Jobbeskrivelser på de forskellige opgaver – Aug.2013

Mål på lang sigt (3-5 år – angiv måned/år) inden for fastholdelse og rekruttering i forhold til den valgte målgruppe?. (se politikken)?. Målene skal være renset for handlinger. Handlingerne placeres under afsnittet strategi.

Fastholdelse og rekruttering – lang sigt

Hvilke mål opstilles på lang sigt (3-5 år – angiv måned/år) inden for fastholdelse og rekruttering i forhold til den valgte målgruppe?. (se politikken)?. Målene skal være renset for handlinger. Strategi
Hvilke konkrete handlinger/aktiviteter skal føre frem til opfyldelse af målet. Angiv år/måned for hver handling/aktivitet
 1. 1.Fastholdelse af spillere fra ungdom til senior
  Elite:  90% af de U-17 og U-19 elitespillere der spiller i sæsonen 2014-1015 fortsætter med at spille i sæsonen  2015-16                        Bredde : 35% af de U-17 og U-19 breddespillere der spiller i sæsonen 2014-2015 fortsætter med at spille i sæsonen 2015-2016.

 

 • Handlingsplan for idrætsakademi er på plads aug. 2013.
 • Eliten fastholdes ved at øge træningskvaliteten i sæsonerne 2013-2014 og 2015-2016. Det sker via mere struktureret og varieret holdtræning samt fokusering på individuel, fysisk og mental træning. Herudover via mulighederne for at træne sammen med spillere fra idrætsakademiet.
 • Etablere idrætsakademi jan. 2014
 1. Rekruttering af flere udøvere:

Veteraner + 10 nye spillere aug. 2016

Ungdomsspillere 5-9 år – + 50 nye spillere aug. 2016

Ungdomsspillere 10-15 år – + 100 nye spillere aug.2016.

 • Massiv annoncering på skoler i forhold til rekruttering aug 2013
 • Udbygge SB samarbejde til klyngesamarbejde blandt de klubber der ligger i Esbjerg Kommune – jan.2013.
 • Samarbejde med så mange folkeskoler som muligt om rekruttering (skolemesterskaber)
  Plan udarbejdes og ligger klar skoleåret  aug.2013.

 

 1. Fastholdelse af seniorspillere

75 seniorspillere (incl. Veteraner) i 2016 (som i 2014)

 • Integrere spillere fra idrætsakademiet – jan 2014
 • Spille i Badmintonligaen sept.2016. Det indebærer, at der skal etableres et ligagruppe bestående af 10-15 frivillige hjælpere, der skal stå for afviklingen af hjemmekampene. Denne gruppe skal etableres april 2016. SSU er ansvarlig for etableringen af ligagruppen.
 • Kvalitet i seniortræningen via mere struktureret og varieret holdtræning samt fokusering på individuel, fysisk og mental træning samt deltagelse i træningslejre og turneringer i udlandet – sept. 2014
 • Øge antallet af sociale arrangementer (klubmesterskaber april 2015 og april 2016, træningslejre sept. 2015 og sept. 2016, seniorfester dec. 2015, april 2016, dec. 2015 og april 2016).
 1. Hjælpere til driftsopgaver
 • Nye seniorforældre – 10 stk.  sept.2016
 • 75 hjælpere i data”bank”  sept. 2016
 • Tante til gæste/akademispillere – 14 hjælpere – aug. 2015.
 • Fastholde/Stille krav til ungdomsforældre når spillerne bliver seniorer (Yde/Yde aftaler)  aug. 2015
 • Oprette data”bank” via hjemmesidens tilmeldingssystem, således hjælpere også kan tilmelde sig klubben (dog uden at betale) – aug. 2015.

Organisatorisk

Træningsmiljø/faciliteter

Hvilke miljøer/faciliteter virker fremmende på fastholdelse og rekruttering?

 

Økonomi

Hvilke økonomiske ressourcer kræver det at realisere en rekrutterings- og fastholdelsespolitikken ?

År

Nøgleposter

2012 2013 2014 2015 2016
Træningslejre

 

25.000

50.000

50.000

50.000

Venskabsklubber

 

 

25.000

25.000

25.000

Leder/hjælperpleje

5.000

5.000

5.000

5.000

5.000

Idrætsakademi                         0

              10.000

          +25.000

           + 50.000

            +75.000

Badmintonligaen                         0

                        0

                         0

                        0

               50.000

I alt

5.000

40.000

105.000

130.000

205.000

Rekruttering og fastholdelse

Hvordan vil klubben gribe rekruttering fra andre klubber an? (Hvordan kontakter klubben udøver/bestyrelse?, skal vi have et etisk regelsæt, skrives ind i trænerkontrakter).

Udbygge SB samarbejdet. Der er udarbejdet et sæt retningslinier for samarbejdet i SB indeholdende bl.a. flytning af spillere fra moderklubber til ESG.

Hvordan ser det geografisk rekrutteringsområde ud? Hvad er det naturlige opland?

SB området

Hvordan ønsker klubbestyrelsen at anerkende/belønne (ikke økonomisk), motivere hjælpere, klubbestyrelsesmedlemmer, trænere og medlemmer?

 • ·         Nyhedsbrev
 • ·         Bestyrelsen afholder møder med udvalgene – januar måned
 • ·         Træner/Lederpleje i form af f.eks. lederfest eller lign.- jan. måned.
 • ·         Klubdragt.
 • ·         Vi får sagt tak for hjælpen efter hvert arrangement

Job/Uddannelse

Hvilke muligheder job-/uddannelsesmuligheder skal der være?

 • Træner/leder kurser i Badminton Danmark og DGI
 • Træner/leder-kurser i Esbjerg Kommune (Lederakademiet)

Kommunikation

Hvordan lanceres klubbens fastholdelses- og rekrutteringsstrategi? (hvordan gøres den synlig og tilgængelig?) Hvordan synliggøres strategien løbende?

Klubbestyrelsen holder møder med udvalgene – jan 2013 og planerne offentliggøres på hjemmesiden feb. 2013.

Sociale

Hvordan kan ”det sociale liv” i klubben udvikles, således at det kan være med til at understøtte fastholdelse og rekruttering?

 • Arrangementskalender udarbejdes inden næste sæson – aug. 2013
 • Arrangementer i Esbjerg Badmintoncenter således klubfølelsen udvikles.
 • Arrangementer på tværs af sektioner og udvalg

Overordnet handlingsplan

Hvem gør hvad, hvornår i de enkelte år. Herudover opstilles mål for hvert år.

Hvad (beskriv opgaven) Hvornår (år/måned) Hvem (én person til hver opgave)
Holdledere til alle senior- og ungdomshold September 2012  
Eliten fastholdes ved at øge træningskvaliteten i sæsonerne 2012-2013 og 2013-2014. Det sker via mere struktureret og varieret holdtræning samt fokusering på individuel, fysisk og mental træning. September 2012  
Udbygge kravene til spillerne (yde/yde aftaler) Januar 2013  
Udbygge SB samarbejde blandt de klubber der ligger i Esbjerg Kommune Januar 2013  
Fastholde/Stille krav til ungdomsforældre når spillerne bliver seniorer (Yde/Yde aftaler) Januar 2013  
Hjælper/leder pleje i form af lederfest eller lign. Januar 2013  
Bestyrelsen holder møde med udvalgene Januar 2013  
Træner- og lederpleje Januar 2013  
Synliggørelse af fastholdelses- og rekrutteringsstrategien på www Februar 2013  
Øge antallet af sociale arrangementer April 2013  
Arrangementskalender udarbejdes August 2013  
Samarbejde med så mange folkeskoler som muligt om rekruttering (skolemesterskaber)
Plan udarbejdes og ligger klar skoleåret 
August 2013  
Oprette data”bank” via hjemmesidens tilmeldingssystem, således hjælpere også kan tilmelde sig klubben August 2013  
Jobbeskrivelser på de forskellige opgaver August 2013  
Handlingsplan for idrætsakademi er på plads August 2013  
Massiv annoncering på skoler i forhold til rekruttering August 2013  
Etablere venskabsklubber September 2013  
Der etableres træning for veteranspillere og ungseniorer (bredde) September 2013  
Massiv annoncering på skoler I forhold til rekruttering September 2013  
Samarbejde med folkeskoler om rekruttering via målrettede kampagner September 2013  
Etablere idrætsakademi Januar 2014  
Integrere spillere fra idrætsakademiet Januar 2014  
Ungdomsspillere 5-9 år – + 50 nye spillere August 2014  
80 % af de U-17 og U-19 elitespillere der spiller i sæsonen 2013-1014 fortsætter med at spille i sæsonen  2014-15                        August 2014  
25 % af de U-17 og U-19 breddespillere der spiller i sæsonen 2013-2014 fortsætter med at spille i sæsonen 2014-2015 August 2014  
Kvalitet i seniortræningen via mere struktureret og varieret holdtræning samt fokusering på individuel, fysisk og mental træning samt deltagelse i træningslejre og turneringer i udlandet September 2014  
Kvalitet i seniortræningen via mere struktureret og varieret holdtræning samt fokusering på individuel, fysisk og mental træning samt deltagelse i træningslejre og turneringer i udlandet September 2014  
Der er etableret et veteranudvalg – VETU September 2014  
Veteraner – rekruttering af 20 spillere September 2014  
Ungdomsspillere 10-15 år – + 100 nye September 2014  
75 seniorspillere (incl. Veteraner) September 2014  
Nye seniorforældre – 6 stk. September 2014  
50 hjælpere i data”bank”  September 2014  
Tante til gæstespillere – 4 hjælpere September 2014  
Materielforvalter – 1 tovholder/10 hjælpere September 2014  
Øge antallet af sociale arrangementer April 2015  
Fastholde/Stille krav til ungdomsforældre når spillerne bliver seniorer (Yde/Yde aftaler)  August 2015  
Oprette data”bank” via hjemmesidens tilmeldingssystem, således hjælpere også kan tilmelde sig klubben (dog uden at betale) August 2015  
90% af de U-17 og U-19 elitespillere der spiller i sæsonen 2014-1015 fortsætter med at spille i sæsonen  2015-16 August 2015  
35% af de U-17 og U-19 breddespillere der spiller i sæsonen 2014-2015 fortsætter med at spille i sæsonen 2015-2016 August 2015  
Tante til gæste/akademispillere – 14 hjælpere August 2015  
Spille i Badmintonligaen sept.2016. Det indebærer, at der skal etableres et ligagruppe bestående af 10-15 frivillige hjælpere, der skal stå for afviklingen af hjemmekampene. Denne gruppe skal etableres april 2016. SSU er ansvarlig for etableringen af ligagruppen April 2016  
Veteraner + 10 nye spillere August 2016  
Ungdomsspillere 5-9 år – + 50 nye spillere August 2016  
Ungdomsspillere 10-15 år – + 100 nye spillere August 2016  
75 seniorspillere (incl. Veteraner) i 2016 September 2016  
Nye seniorforældre – 10 stk September 2016  
75 hjælpere i data”bank”  September 2016