• Facebook

Elitepolitik i ESG

Målgruppe

Seniorspillere der har niveau til at begå sig i M eller Eliterækken. Seniorspillergruppen er på 10-15 spillere.

Ungdomsspillere der har nødvendig motivation, fysiologisk kapacitet og færdigheder på 4 områder; – det tekniske, taktiske, mentale og fysiske.

Derudover spillerne der har niveau til at begå sig i ungdomseliterækkerne.

Spillere der vil og kan levere den nødvendige og krævede træningsindsats, defineret af nyeste viden om træning, og som fortsat vil betragte sig som elitespillere.

Ungdomsspillergruppen er på 10-15 spillere.

Elitespillere træner efter anvisninger fra sportschefen. Der forventes at elitespillere træner min. 12-14 timer pr. uge.

Formål

Vi ønsker med elitepolitikken

  • At skabe rammer og forståelse for elitearbejdet i klubben.
  • At støtte arbejdet I ESG med at nå klubbens vision og mission.

Prioritering

Elitearbejdet prioriteres balanceret i forhold til bredde-, talent- og motionistområdet og i forhold til de økonomiske ressourcer klubben til enhver tid har til rådighed. Elitearbejdet skal i videst muligt omfang være selvbærende i forhold til økonomiske resurser, hvilket f.eks. betyder at udvidelser af aktiviteter på eliteplan, skal følges af nye indtægter.

Overordnede ansvarlig (ansvarlig for politikken)

Seniorsektionens og ungdomssektionens formand er ansvarlig for elitepolitikken

Forankring i det daglige (ansvar for implementering af strategien)

Sportschefen er ansvarlig for implementering af elitestrategien.

Kommunikation

Politikken offentliggøres på ESG’s hjemmeside, og præsenteres konkret for målgruppen.