• Facebook

Breddepolitik i ESG

Målgruppe

En spiller der mest spiller for sjov og som gerne vil lære at spille badminton rigtigt. Motionen og det sociale er i fokus.

Spillere der træner mindre end 3 gange pr. uge.

Formål

Vi ønsker med breddepolitikken

  • At skabe rammer og forståelse for breddearbejdet i klubben.
  • At støtte arbejdet I ESG med at nå klubbens vision og mission.

Prioritering

Breddearbejdet prioriteres balanceret i forhold til bredde-, elite- og motionistområdet og i forhold til de økonomiske ressourcer klubben til enhver tid har til rådighed. Bestyrelsen er ansvarlig for den overordnede økonomiske prioritering. Ungdoms-, senior- og motionistudvalgene er ansvarlige for prioriteringen indenfor de af bestyrelsen udstukne økonomiske rammer.

Overordnede ansvarlig (ansvarlig for politikken)

Seniorsektionen, ungdomssektionen og motionistsektionens formand har ansvaret for breddepolitikken.

Forankring i det daglige (ansvar for implementering af strategien)

Sportschefen har ansvaret for implementering af breddestrategien i senior- og ungdomssektionen. Formanden for motionistsektionen har ansvaret for implementeringen af breddestrategien i motionistsektionen.

Kommunikation

Politikken offentliggøres på ESG’s hjemmeside, og præsenteres konkret for målgruppen.