• Facebook

Mød op!!!!ESG Badminton afholder Ordinær Generalforsamling

Torsdag d. 19 juni 2014 kl. 19.00 i Esbjerg Badminton Center.

Indkomne forslag skal være bestyrelsen i hænde senest d. 10. Juni 2014.

Med venlig hilsen ESGs Bestyrelse.