• Facebook

Søger du Esbjerg-ordning / Team Danmark?Kære ESG’er

Skal du efter sommer starte på en ungdomsuddannelse og

har du mod på at søge Esbjergordningen, eller Team Danmark?

De vigtigste ting for interesserede udøvere har vi oplistet i nedenstående.

Klik ind under ungdomsuddannelser på www.eliteidraetesbjerg.dk og se den samlede oversigt over ungdomsuddannelserne. Her vil i kunne finde følgende:

  • Esbjerg Ordningen – ansøgning er åben nu! Ansøgningsfirsten er d. 9. februar 2013
  • Team Danmark – ansøgning åben nu! Bemærk at Team Danmarks frist er d. 1. februar 2013

På forsiden er ansøgningen til Esbjerg Ordningen. Betingelse for ansøgningerne er en udfyldt idrætsplan, som skal vedhæftes ansøgningen for den enkelte udøver. Planen udfyldes i samarbejde med ESG’s cheftræner!

Infomøder på alle ungdomsuddannelserne i Esbjerg Kommune

Til jeres information afholder alle ungdomsuddannelser i Esbjerg Kommune fra den 20. januar og frem til den 5. februar informationsmøder om de tilbud som er på deres uddannelsesinstitution herunder også eliteidræt.

Her fremlægger uddannelsesmentoren det tilbud som Esbjerg Kommune, eliteklubberne og den pågældende uddannelsesinstitution har med Esbjerg ordningen og Team Danmark.

Har i spørgsmål til en uddannelsesinstitution kan I kontakte institutionens uddannelsesmentor. Har I spørgsmål til Team Danmark vil Lotte og Nicolaj kunne hjælpe – se nedenfor.

Hvordan ansøger den enkelte udøver?

Søges der Esbjerg Ordningen ligger ansøgningsskema på forsiden www.eliteidraetesbjerg.dk. Efter klik der kan man få alle nødvendige oplysninger.  Her vil udøveren finde kravene til optagelse herunder også idrætsplanen.

Til optagelsessamtalen (i uge 10) medbringes uddannelsesplanen som færdiggøres i uge 8 og uge 9 sammen med den enkelte elevs UU-vejleder.

Søges der Team Danmark skal man først aftale det med ESG’s sportschef. Derefter går ind under www.teamdanmark.dk, klikke eksperter –> karriere og uddannelse og her vil man så finde kontaktpersoner og et link til sportslig godkendelse i Team Danmark regi.

Linket er:

https://ungdom.teamdanmark.dk/Pages/StudentRegistration/StudentRegistration.aspx?AspxAutoDetectCookieSupport=1

Evt. Team Danmark godkendelse medbringes til optagelsessamtalen i uge 10 (evt. uge 11)